groepen

Zwemmen is een basisbeweging die elk kind op jonge leeftijd moet leren beheersen. Het is niet enkel een motorische uitdaging maar het draagt ook bij tot een verhoogde vorm van zelfredzaamheid.

Via onze zwemschool kan uw kind op een speelse manier leren zwemmen zodat het zich op een veilige manier kan voortbewegen in het water. Daarnaast is het ook van belang dat uw kind de juiste zwemtechnieken krijgt aangeleerd om zo een goede basis te leggen voor een gezonde en langdurige zwembeleving.
Leren zwemmen vraagt tijd. Goed leren zwemmen nog meer. Het is dus van groot belang dat uw kind de nodige tijd krijgt om te leren zwemmen. Van zodra uw kind 4 jaar is geworden kan het starten in onze zwemschool.

Onze zwemschool is onderverdeeld in 8 groepen: eendje, zeepaardje, pinguïn, zeehond, waterschildpad, dolfijn, otter, haai, orka Na het beëindigen van al deze groepen zal uw kind de rugslag en schoolslag beheersen. 
Nadien kan uw kind zich verder vervolmaken in onze zwemclub waar we ook nog 5 vervolmakingsgroepen hebben.

Wij organiseren 2 reeksen op een schooljaar, 1 x per week gaan de zwemlessen door (niet tijdens schoolvakanties). Daarnaast zullen er verschillende instapmomenten georganiseerd worden voor nieuwe kinderen. 

Indeling groepen:

 
 

eendje/zeepaardje (fluo roze)

Kinderen leren op een speelse manier kennismaken met het water, kopje onder gaan, inspringen, drijven met een plankje, … Het is van essentieel belang dat uw kind al deze basisvaardigheden beheerst. 

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep (pinguïn) moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

→ Ik kruip onder water door een hoepel

→ Ik spring vanop de kant (aan een handje)

→ Ik verplaats me in het diepe als een aapje langs de kant

→ Ik blaas belletjes met mijn hoofd helemaal onder water

→ Ik drijf als een ster op mijn rug (hoofd ondersteund)

→ Ik stuw een drijvend voorwerp naar de overkant

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

woensdag 17.15u - 18u

donderdag 17u - 17.45u

 

pinguïn (fluo groen)

In deze groep wordt er nog veel aandacht geschonken aan de watergewenning. Initiatie beenbeweging rugcrawl, crawl.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep (zeehond) moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

→ Ik daal af naar de bodem langs een stok

→ Ik spring in het water en kom er weer uit

→ Ik drijf 3 seconden als een ster op mijn buik

→ Ik haal 3 voorwerpen op van de bodem

→ Ik glij 3 seconden op mijn buik met een plankje

→ Met hulpmiddel beenbeweging rugslag en crawl uitvoeren

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

woensdag 17.15u - 18u

donderdag 17u - 17.45u

 

zeehond (wit)

Een volgende stap in deze groep is het aanleren van de beenbewegingen van de 3 basisslagen namelijk crawl, rugslag en schoolslag.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep (waterschildpad) moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

→ Ik spring in waar ik nog nét kan staan, en ik kom er uit

→ Ik drijf als een plank 3 seconden op mijn rug (met drijfhulp)

→ Ik leg 3 meter af op mijn buik met 1 arm aan een plankje

→ Ik leg 3 meter af op mijn rug (met drijfhulp)

→ Ik stoot af in buiklig en glij als een pijl door een poortje

→ Ik kan 10 seconden watertrappen (met drijfhulp)

→ Pijl benen crawl

→ Beenbeweging rugslag zonder hulpmiddel

→ Initiatie beenbeweging schoolslag

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen     

Woensdag 16.30u - 17.15 u

Donderdag 17u - 17.45u

 

waterschildpad (oranje)

In deze groep worden de beenbewegingen van de 3 zwemslagen verder vervolmaakt waarbij sterk de nadruk ligt op techniek.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep dolfijn (groen) moet uw kind de volgende oefeningen beheersen:

→ Ik spring in het water, haal een voorwerp op van de bodem

→ Ik leg een afstand af van 3 meter in buiklig

→ Ik leg een afstand af van 3 meter in ruglig

→Ik drijf als een ster 3 seconden op mijn buik en 3 seconden op mijn rug

→ Ik kan draaien als een vuurtoren in het water door te watertrappen

→ Rugslag initiatie met zwemplank

→ Beenbeweging schoolslag op de rug met hulpmiddel

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen   

Woensdag 16.30u - 17.15u

Donderdag 17.45u - 18.30u

 

dolfijn (groen)

Er wordt geoefend op de rugslag en schoolslag zodat de kinderen uiteindelijk zonder hulpmiddel kunnen zwemmen.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep (otter) moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

→ Ik kan door een hoepel zwemmen in diep water

→ Combinatietest:

Ik kan

Inspringen in diep water
3 meter verplaatsen in buiklig
Al watertrappend van buiklig naar ruglig
3 meter verplaatsen in ruglig en op de kant klimmen

→ Rugslag zonder hulpmiddel

→ Beenbeweging schoolslag op de buik met aquatisch ademen

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen   

Maandag 17.45u - 18.30u

Woensdag 15.45u - 16.30u

Donderdag 17.45u - 18.30u

 

otter (geel)

Hier leren de kinderen schoolslag en rugslag zwemmen over een langere afstand met veel aandacht voor de techniek.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep (haai) moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

→ Ik kan onder een plank zwemmen in diep water

→ Combinatietest:

Ik kan:
Inspringen in diep water
5 seconden drijven als een ster op mijn buik
6 meter verplaatsen in buiklig
Al zwemmend op mijn rug draaien
6 meter verplaatsen in ruglig
Op de kant klimmen

→ Coördinatie schoolslag zonder hulpmiddel

→ Beenbeweging crawl met zwemplank

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

Maandag 17.45u - 18.30u

Woensdag 15.45u - 16.30u

Donderdag 17.45u - 18.30u

 
 

haai (rood)

In deze groep komen we tot 25m zwemmen.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep (orka)) moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

→Ik kan met een oppervlakteduik door een hoepel zwemmen

→ Combinatietest:

Ik kan:
In het water springen in diep water
12 meter voortbewegen in buiklig (met arm- en beenbeweging)
Draaien als een vuurtoren
12 meter voortbewegen in ruglig (met arm- en beenbeweging)
Op de kant opduwen en uit het zwembad klimmen

→ 12,5m schoolslag

→ 25m rugslag

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

Maandag 17u - 17.45u

Woensdag 15u - 15.45

 

orka (blauw)

Dit is de laatste groep van de zwemschool. Bij het beëindigen heeft uw kind een brevet van 25m schoolslag en 50m rugslag.

Na deze groep kan de overstap gemaakt worden naar de vervolmaking.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep (vervolmaking 1) moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

→ Verdere vervolmaking schoolslag en rugslag

→ Afstandszwemmen

→ Initiatie crawl

→ duiken

→ Koprol, onder water zwemmen, …

→ 25m schoolslag

→50m rugslag

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

Maandag 17u - 17.45u

Woensdag 15u - 15.45

Activiteiten & Wedstrijden

m d w d v z z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Recente media